Run 66343

Parallel Lattice Boltzmann; NERSC Seaborg; 64 processors

No Power Data

No PAPI Data

No E-AMOM Data